Dewolab: Student Enquiry System

DANE STATYSTYCZNE

M1. Płeć? (*)
Invalid Input
M2. Gdzie znajduje się Twoja organizacja? (*)

Invalid Input
M3. W jakim sektorze pracujesz, lub chciał(a)byś pracować? (*)Invalid Input
Proszę opisać (*)
Invalid Input

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat następujących kwestii, uprzejmie prosimy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. Kwestionariusz będzie użyty wyłącznie do analizowania trendów wśród uczniów i studentów i nie będzie wykorzystany w inny sposób.

1. Jaki typ nauki obecnie podejmujesz? (*)Invalid Input
2. Które spośród poniższych programów znasz najlepiej lub są Ci potrzebne w procesie szkolenia?
Programy Software (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja Windows (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja Linux (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja Mac OS (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja Produktu (*)
Invalid Input
Oprogramowanie standardowe


Invalid Input
Nazwa/wersja edycja tekstu (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja arkusz (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja baza danych (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja prezentacja (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja edycja zdjęć (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja narzędzia sieciowe (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja Produktu (*)
Invalid Input
Oprogramowanie biznesowe (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja CAD/CAM (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja Księgowość (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja lista płac (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja przetwarzanie danych (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja Produktu (*)
Invalid Input
Oprogramowanie zamawiane
Invalid Input
Poziom (*)
Invalid Input
Oprogramowanie zamawiane
Invalid Input
Poziom (*)
Invalid Input
Oprogramowanie zamawiane
Invalid Input
Poziom (*)
Invalid Input
3. Na jakim poziomie nauczania obecnie się szkolisz? (*)
Invalid Input
4. Do jakiego wyposażenia masz dostęp? (*)
Invalid Input
Proszę opisz (*)
Invalid Input
5. Stan własnościowy wyposażenia (*)


Invalid Input
6. W jakim miejscu masz dostęp do wyposażenia? (*)


Invalid Input
7. W jaki sposób używasz sprzetu elektronicznego? (*)

Invalid Input
8. Jakie metody nauczania oferuje Twoja szkoła? (*)


Invalid Input
Jak myślisz, jakie są tego powody? (Brak środków finansowych, brak wiedzy w zakresie kształcenia trenerów, trzymanie się tradycyjnych metod nauczania itd.)
Invalid Input
9. Jaką formę ma organizacja w której się uczysz? (*)
Invalid Input
10. Jaki typ szkolenia podejmujesz? (*)
Invalid Input
11. Bazując na swoim doświadczeniu, czy do nauki potrzebujesz komputera? (*)
Invalid Input
Proszę wyjaśnić (*)
Invalid Input
Proszę wyjaśnić (*)
Invalid Input
12. Czy uważasz, że istnieje zależność pomiędzy poziomem nauczania i używaniem sprzętu elektronicznego? (*)
Invalid Input
13. Czy uważasz, że pewne grupy ludzi mają lepszy dostęp do urządzeń elektronicznych i mogą być bardziej uprzywilejowani z tego powodu? (*)
Invalid Input
14. Co wpływa na większe możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych, np. komputera? (proszę wpisz odpowiednie liczby. najważniejsze: 1 / najmniej ważne: 5)
Sytuacja ekonomiczna kraju (*)
Invalid Input
Status własnościowy instytucji (publiczna, prywatna) (*)
Invalid Input
Nacisk na badania i rozwój (*)
Invalid Input
Ogólna sytuacja nauki i naukowców w kraju (*)
Invalid Input
Możliwość rewizji i ulepszenia metod szkoleniowych (*)
Invalid Input
Doświadczenie w zakresie narzędzi elektronicznych w miejscu pracy (*)
Invalid Input
15. Co mogłoby usprawnić Twój proces uczenia się? (*)Invalid Input
Proszę opisz (*)
Invalid Input
16. Czy uważasz, że w miejscu w którym się uczysz przypada wystarczająca ilość nauczycieli/trenerów na uczniów? (*)
Invalid Input
(jeśli nie, wyjaśnij proszę co mogłoby Ci pomóc) (*)
Invalid Input